Spoluřešitel

ECO – Management, s.r.o.

Eco ManagementSpolečnost ECO – Management, s.r.o. je inženýrská a konzultační společnost působící na trhu již od roku 1992. Je členem Regionální hospodářské komory Brno a smluvním partnerem ŠKODA AUTO a.s., které zabezpečuje komplexní posuzování ochrany životního prostředí v jejich autoservisech, kde společně s ŠKODA AUTO a.s., na základě ekologického auditu udělují „Ekologickou pečeť“.

K hlavním aktivitám společnosti patří příprava, návrh a projednání strategických dokumentů v oblasti OH pro veřejnou správu (POH krajů, měst, obcí a sdružení obcí) a dále příprava a realizace projektů v oblasti OH financovaných z evropských a národních zdrojů. Jedná se o komplexní zajištění přípravy projektů v oblasti OH financovaných z evropských fondů, včetně projekčních, ekonomických a právních služeb, organizaci výběrových řízení včetně zadávací dokumentace a veškeré administrativy s výběrovým řízením spojené.

Společnost se zabývá výzkumem v oblasti materiálových toků a nakládání s odpady – nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a zvyšování jejich materiálového a energetického využití v rámci řešení projektu VaV – SL/7/48/05 MŽP. Dále výzkumem v oblasti kvality dat z OH a problematikou jejich neurčitosti. Na této problematice spolupracuje s českými a zahraničními vysokými školami.

ECO – Management dále vytváří zakázkové informační systémy v oblasti životního prostředí.

V roce 2006 ECO – Management zavedl systém řízení jakosti dle ISO 9001 a environmentální systém řízení dle ISO 14 001. Tyto systémy byly úspěšně certifikovány v prosinci 2006.

iso 9001 iso 14001

V současné době má společnost 5 kmenových zaměstnanců a 15 externích spolupracovníků z brněnských vysokých škol, které zaměstnává v závislosti na řešení realizovaných projektů. Je členem klustru vytvořeného brněnskými výzkumnými firmami a vysokými školami.

webová stránka: www.ecomanag.cz

Odborné pracoviště (provozovna): Jana Uhra 10, 602 00 Brno

Pracoviště se nachází v pronajatých prostorách administrativní budovy, kterou sdílí s pracovišti Masarykovy university. Má moderní technické vybavení je připojeno na vysokorychlostní universitní síť, samozřejmostí je přístup k Internetu a k výpočetní technice na bázi pracovních stanic a datového a aplikačního serveru, které budou využity v řešení projektu. ECO-Management má potřebné materiální zázemí pro plnění projektu s reprodukční a multimediální prezentační technikou, včetně jednacích prostor. Je zde koncentrován řešitelský kolektiv s velmi dobrými dlouhodobými výsledky v oblasti výzkumu a publikační činností. Vědecká činnost je spojena se spoluprací s Masarykovou universitou a je založena na spolupráci s českými a zahraničními výzkumnými centry. Významným cílem základního výzkumu je získávání poznatků, postupů a technik, které dokáže využít navazující domácí aplikovaný výzkum a vývoj.

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Řešitelé →  Spoluřešitel