Řešitel

SITA CZ a.s.

sitaSpolečnost SITA je významnou světovou firmou v oblasti nakládání s odpady a v Evropském měřítku zaujímá vedoucí postavení. Byla založena ve Francii v roce 1919 a v současné době působí v oblasti odpadového hospodářství ve více než třiceti zemích Evropy, Severní a Jižní Ameriky, Asie, Austrálie a Oceánie. SITA je součástí nadnárodní skupiny SUEZ, která poskytuje svým zákazníkům na celém světě služby v oblasti životního prostředí, energetiky a vodního hospodářství.

V České republice působí SITA od roku 1995. Postupným procesem slučování strategicky významných firem působících na území ČR v oblasti ekologických služeb a nakládání s odpady vzniká skupina SITA, zahrnující koncerny SITA Moravia a.s., SITA Bohemia a.s. a několik dalších společností, ve kterých má SITA majetkovou účast.

Prostřednictvím následných procesů akvizic a fúzí je v roce 2005 završeno sjednocování a od počátku roku 2006 vystupuje skupina SITA na českém trhu jednotně pod názvem společnosti SITA CZ a.s. Tato společnost má divizní uspořádání a každá divize má stanovenou regionální působnost s tím, že strategické a finanční rozhodování je soustředěno na úrovni centrály.

Certifikace společnosti dle ISO 9001 a 14001 a OHSAS 18001

sita2

Vedení společnosti si je vědomo zvyšujících se nároků na kvalitu poskytovaných služeb. Proto se společnost zavázala k zavedení mezinárodní normy kvality ISO řady 9001 a normy environmentálního managementu ISO 14001. Úspěšná certifikace proběhla na podzim roku 2003. Zavedení a certifikace dle normy OHSAS 18001 proběhla koncem roku 2004.

sita3

Ke sběru, výkupu, skladování, shromažďování, využívání a odstraňování odpadů disponuje skupina SITA širokou škálou koncových zařízení, jako jsou skládky, spalovny, biodegradační plochy, kompostárny, deemulgační a neutralizační stanice, technologie na zpracování světelných zdrojů, technologie pro dekontaminaci materiálů obsahujících dioxiny, pesticidy a další vysoce jedovaté chemické látky, solidifikační zařízení, technologie na zpracování chladicího zařízení, termická desorpce, lisovny, sklady, překladiště a v neposlední řadě vozový park, který čítá přes 250 vozidel, dále pak vysokozdvižné vozíky, kompaktory, nakladače a další speciální mechanizmy.

V současné době zaměstnává společnost v České republice zhruba 700 pracovníků.

webová stránka: www.sita.cz

Odborná pracoviště SITA CZ:

· Španělská 10, 120 00 Brno

· Holzova 14, 628 00 Brno

· Na Střelnici 633, 788 14 Rapotín

pracoviště Praha

Jedná se o sídlo společnosti SITA CZ a.s., ředitelství. Pracoviště je vybaveno kancelářskými prostory, výpočetní a reprodukční technikou a komunikačními uzly.

pracoviště Brno

Pracoviště je umístěno v samostatné budově ředitelství SITA CZ, která se nachází v areálu provozu Brno. Pracoviště je vybaveno kancelářskými prostory, výpočetní a reprodukční technikou, komunikačními uzly, jednacími a prezentačními prostory. Součástí provozu Brno je účetní oddělení, které bude zpracovávat podklady o nákladech úkolu.

Pracoviště je dále vybaveno vzorkovacím náčiním, které bude v rámci pilotního projektu použito k odběru vzorků odpadu (BRO). V areálu se dále nachází sběrné místo a zařízení k využívání elektrošrotu.

pracoviště Rapotín

Bude možné je používat jako polní pracoviště pro potřebu sběru dat ze zkušebního regionu a řízení pilotního projektu. Pracoviště se nachází v areálu provozu Rapotín, jehož součástí je skládka odpadů, třídící linka, objemová úprava odpadu a kompostárna.

Pracoviště je vybaveno jednacími prostory s připojením na síť. Součástí areálu je přejezdová váha, použitelná v rámci pilotního projektu.

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Řešitelé →  Řešitel