Publikace

Publikace v roce 2008

Přiložené soubory

Hejč, Hřebíček: Primary Environmental Data Quality Model (pdf - 197,6 KB)
iEMSs 2008: International Congress on Environmental Modelling and Software: Primary Environmental Data Quality Model: Proposal of a Prototype of Model Concept

Hejč, Hřebíček, Horsák: Information Tools for Supporting of IWMS (pdf - 1,0 MB)
Enviroinfo 2008: Information Tools for Supporting Implementation of Integrated Waste Management System in the Framework of the Czech Republic

Hejč, Hřebíček, Piliar: Integrovaný systém nakládání s odpady (pdf - 371,8 KB)
Odpady 2008: Integrovaný systém nakládání s odpady

Hřebíček, Piliar, Hejč, Horsák: Informační podpora ISNO (pdf - 1011,8 KB)
Odpadové fórum 2008: Informační podpora integrovaného systému nakládání s odpady

Hřebíček, Hejč, Piliar: Prognóza nakládání s BRO do roku 2020 (pdf - 412,9 KB)
Prognóza nakládání s biodegradabilním odpadem v ČR do roku 2020

Hřebíček, Hejč: Quality of Data and Indicators in Enviro-Systems (pdf - 169,7 KB)
4th WSEAS International Conference on mathematical biology and ecology 2008: Quality of Data, Information and Indicators in Environmental Systems

Hřebíček, Piliar, Hejč: Zkušenosti s ISNO v JMK (pdf - 530,1 KB)
Konference Recycling 2008: Zkušenosti z realizace částí integrovaného systému nakládání s odpady v Jihomoravském kraji se zaměřením na nakládání s SDO

Hřebíček, Hejč, Piliar: Zkušenosti z realizace dílčí části ISNO (pdf - 313,1 KB)
Recycling 2008: Zkušenosti z realizace dílčích částí ISNO v JMK se zaměřením na nakládání se stavebními a demoličními odpady

Hřebíček, Hejč, Piliar, Horsák: ISNO (pdf - 323,5 KB)
Odpady 2008: Integrovaný systém nakládání s odpady

Publikace v roce 2009

Přiložené soubory

Hřebíček, Hejč, Piliar: Stavební a demoliční odpady rámci ISNO (pdf - 221,9 KB)
Recycling 2009: Stavební a demoliční odpady v rámci integrovaného systému nakládání s odpady

Hřebíček, Hejč, Piliar: Stavební a demoliční odpady rámci ISNO (pdf - 268,4 KB)
Recycling 2009: Stavební a demoliční odpady v rámci integrovaného systému nakládání s odpady

Hřebíček, Hejč, Piliar, Horsák, Friedman, Chudárek: Srovnání (pdf - 435,1 KB)
Konference Odpadové fórum 2009: Srovnání efektivnosti systémů nakládání s odpady

Hřebíček, Hejč, Piliar, Horsák, Friedman, Chudárek: Srovnání (pdf - 276,0 KB)
Konference Odpadové fórum 2009: Srovnání efektivnosti systémů nakládání s odpady

Hřebíček, Friedmann, Hejč, Horsák, Chudárek, Kalina, Piliar (pdf - 9,3 MB)
Integrovaný systém nakládání s odpady na regionální úrovni

Publikace v roce 2010

Přiložené soubory

Hřebíček, Piliar, Kalina: Role stavebního odpadu v ISNO (pdf - 1,4 MB)
Konference Recycling 2010: Role stavebního odpadu v ISNO; prezentace

Hřebíček, Piliar, Kalina: Role stavebního odpadu v ISNO (pdf - 356,4 KB)
Konference Recycling 2010: Role stavebního odpadu v ISNO; text příspěvku

Hřebíček, Kalina, Piliar, Chudárek: Realizace ISNO, Šumpersko (pdf - 1,3 MB)
Konference Odpadové fórum: Realizace ISNO v regionu Šumpersko; prezentace

Hřebíček, Kalina, Piliar, Chudárek: Realizace ISNO, Šumpersko (pdf - 491,5 KB)
Konference Odpadové fórum: Realizace ISNO v regionu Šumpersko; text příspěvku

Hřebíček, Piliar: Role stavebího odpadu v ISNO (pdf - 1,5 MB)
Konference Znovupoužitie materiálov na stavebné účely: Role stavebního odpdu v ISNO; prezentace

Hřebíček, Piliar: Role stavebního odpadu v ISNO (pdf - 359,6 KB)
Konference Znovupoužitie materiálov na stavebné účely: Role stavebního odpdu v ISNO; text příspěvku

Hřebíček, Kalina, Piliar: Nakládání s BRKO ve městě Brně (pdf - 1,8 MB)
Konference Biologicky rozložitelné odpady, Nakládání s BRKO ve městě Brně; prezentace

Hřebíček, Kalina, Piliar: Nakládání s BRKO ve městě Brně (pdf - 325,0 KB)
Konference Biologicky rozložitelné odpady, Nakládání s BRKO ve městě Brně; text příspěvku

Publikace v roce 2011

Přiložené soubory

Ekonomický model ISNO (xls - 3,8 MB)
Ekonomický model ISNO vč. optimalizace příjmů od Eko-Komu

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Publikace