Plánované výsledky

Výsledky etapy 1 - Webový IS k projektu

Rozsah, parametry a forma výsledku: Webový informační systém usnadňující týmovou práci při řešení projektu a prezentaci projektu, odpovídající příslušným standardům a provozovaný na webovém prostoru spoluřešitele. Zdrojové kódy budou předány na CD nebo jiném datovém nosiči. Více

Výsledky etapy 2 - Webový IS pro poradenství

Rozsah, parametry a forma výsledku: Poradenský webový informační systém, odpovídající příslušným standardům a provozovaný na webovém prostoru spoluřešitele. Zdrojové kódy budou předány na CD nebo jiném datovém nosiči. Více

Výsledky etapy 3 - Metodika výpočtu indikátorů

Rozsah, parametry a forma výsledku: Metodika v rozsahu, s parametry a ve formě, odpovídající rozsahu, parametrům a formě jiných uplatněných metodik. Více

Výsledky etapy 4 - Návrh systému

Rozsah, parametry a forma výsledku: Jeden článek do národního odborného časopisu, jeden článek do slovenského odborného časopisu, jeden příspěvek na národní konferenci a jeden příspěvek v angličtině na mezinárodní konferenci – vše v rozsahu, s parametry a ve formě podle požadavků příslušných časopisů a sborníků konferencí. Více

Výsledky etapy 5 - Pilotní projekt

Rozsah, parametry a forma výsledku: Pilotní projekt v rozsahu, s parametry a ve formě, které budou v rámci výzkumného úkolu stanoveny v návrhu projektu. Více

Výsledky etapy 6 - Vyhodnocení

Rozsah, parametry a forma výsledku: Jeden článek do národního odborného časopisu, jeden článek do slovenského odborného časopisu, jeden příspěvek na národní konferenci a jeden příspěvek v angličtině na mezinárodní konferenci – vše v rozsahu, s parametry a ve formě podle požadavků příslušných časopisů a sborníků konferencí. Více

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Plánované výsledky