Výsledky etapy 6 - Vyhodnocení

Rozsah, parametry a forma výsledku: Jeden článek do národního odborného časopisu, jeden článek do slovenského odborného časopisu, jeden příspěvek na národní konferenci a jeden příspěvek v angličtině na mezinárodní konferenci – vše v rozsahu, s parametry a ve formě podle požadavků příslušných časopisů a sborníků konferencí.

Výsledek: Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních a mezinárodních konferencí – vyhodnocení pilotního projektu

Autor výsledku: SITA CZ a.s., ECO-Management, s.r.o.

Rozsah, parametry a forma výsledku: Jeden článek do národního odborného časopisu, jeden článek do slovenského odborného časopisu, jeden příspěvek na národní konferenci a jeden příspěvek v angličtině na mezinárodní konferenci – vše v rozsahu, s parametry a ve formě podle požadavků příslušných časopisů a sborníků konferencí.

Druh výsledku dle RIV: J – článek v odborném periodiku, D – článek ve sborníku

Předpokládané bodové ohodnocení výsledku: 7 až 14

Využití a aplikace výsledku: informace pro odbornou veřejnost

Srovnání se stavem v zahraničí: Obdobný výsledek není v zahraničí k dispozici, protože pilotní projekt se realizuje v ČR.

Výsledek: Odborná publikace (kniha česky a anglicky), shrnující dosažené výsledky projektu

Autor výsledku: SITA CZ a.s., ECO-Management, s.r.o.

Rozsah, parametry a forma výsledku: Shrnutí projektu v rozsahu a s parametry, odpovídajícími rozsahu a parametrům závěrečné zprávy projektu. Forma výsledku bude tištěná kniha a CD-ROM. Kniha bude publikována i v anglickém jazyce.

Druh výsledku dle RIV: B – odborná kniha

Předpokládané bodové ohodnocení výsledku: 25

Využití a aplikace výsledku: informace pro odbornou veřejnost

Srovnání se stavem v zahraničí: Obdobný výsledek není v zahraničí k dispozici, informace o projektu, které budou obsahem knihy, jsou specifické pro ČR.

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Plánované výsledky →  Výsledky etapy 6 - Vyhodnocení