Výsledky etapy 4 - Návrh systému

Rozsah, parametry a forma výsledku: Jeden článek do národního odborného časopisu, jeden článek do slovenského odborného časopisu, jeden příspěvek na národní konferenci a jeden příspěvek v angličtině na mezinárodní konferenci – vše v rozsahu, s parametry a ve formě podle požadavků příslušných časopisů a sborníků konferencí.

Výsledek: Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních a mezinárodních konferencí – návrh systému

Autor výsledku: SITA CZ a.s., ECO-Management, s.r.o.

Rozsah, parametry a forma výsledku: Jeden článek do národního odborného časopisu, jeden článek do slovenského odborného časopisu, jeden příspěvek na národní konferenci a jeden příspěvek v angličtině na mezinárodní konferenci – vše v rozsahu, s parametry a ve formě podle požadavků příslušných časopisů a sborníků konferencí.

Druh výsledku dle RIV: J – článek v odborném periodiku, D – článek ve sborníku

Předpokládané bodové ohodnocení výsledku: 7 až 14

Využití a aplikace výsledku: informace pro odbornou veřejnost

Srovnání se stavem v zahraničí: Obdobný výsledek není v zahraničí k dispozici, protože návrh systému se tvoří s ohledem na specifické podmínky ČR.

Výsledek: Metodika návrhu integrovaného systému nakládání s odpady

Autor výsledku: SITA CZ a.s., ECO-Management, s.r.o.

Rozsah, parametry a forma výsledku: Metodika v rozsahu, s parametry a ve formě, odpovídající rozsahu, parametrům a formě jiných uplatněných metodik.

Druh výsledku dle RIV: S – uplatněná metodika

Předpokládané bodové ohodnocení výsledku: 25

Využití a aplikace výsledku: při vyhodnocování stavu OH v obdobných projektech v ČR

Srovnání se stavem v zahraničí: Obdobný výsledek není v zahraničí k dispozici, protože je nutno zohlednit specifické podmínky ČR.

Výsledek: Software pro podporu rozhodování při návrhu regionálních integrovaných systémů

Autor výsledku: ECO-Management, s.r.o., SITA CZ a.s.

Rozsah, parametry a forma výsledku: Webový software, odpovídající příslušným standardům a provozovaný na webovém prostoru spoluřešitele. Zdrojové kódy budou předány na CD nebo jiném datovém nosiči.

Druh výsledku dle RIV: S – autorizovaný software

Předpokládané bodové ohodnocení výsledku: 25

Využití a aplikace výsledku: v praxi OH v obdobných projektech v ČR

Srovnání se stavem v zahraničí: Obdobný výsledek není v zahraničí k dispozici, protože nemusí splňovat naše národní standardy (zejména naši národní metodiku tvorby přístupného webu) a nezabývá se problematikou specifickou pro ČR.

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Plánované výsledky →  Výsledky etapy 4 - Návrh systému