Výsledky etapy 3 - Metodika výpočtu indikátorů

Rozsah, parametry a forma výsledku: Metodika v rozsahu, s parametry a ve formě, odpovídající rozsahu, parametrům a formě jiných uplatněných metodik.

Výsledek: Metodika výpočtu indikátorů

Autor výsledku: SITA CZ a.s., ECO-Management, s.r.o.

Rozsah, parametry a forma výsledku: Metodika v rozsahu, s parametry a ve formě, odpovídající rozsahu, parametrům a formě jiných uplatněných metodik.

Druh výsledku dle RIV: S – uplatněná metodika

Předpokládané bodové ohodnocení výsledku: 25

Využití a aplikace výsledku: při vyhodnocování stavu OH v obdobných projektech v ČR

Srovnání se stavem v zahraničí: Obdobný výsledek není v zahraničí k dispozici, protože zohledňuje specifické podmínky ČR.

Výsledek: Promítnutí některých návrhů nástrojů do právních předpisů

Autor výsledku: SITA CZ a.s., ECO-Management, s.r.o.

Rozsah, parametry a forma výsledku: Právní předpis v rozsahu, s parametry a ve formě, odpovídající rozsahu, parametrům a formě jiných právních předpisů.

Druh výsledku dle RIV: S – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Předpokládané bodové ohodnocení výsledku: 25

Využití a aplikace výsledku: v praxi OH v obdobných projektech v ČR

Srovnání se stavem v zahraničí: Obdobný výsledek není v zahraničí k dispozici, protože je nutno zohlednit specifické podmínky ČR.

Výsledek: Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních a mezinárodních konferencí – návrhy indikátorů a nástrojů

Autor výsledku: SITA CZ a.s., ECO-Management, s.r.o.

Rozsah, parametry a forma výsledku: Jeden článek do národního odborného časopisu, jeden článek do slovenského odborného časopisu, jeden příspěvek na národní konferenci a dva příspěvky v angličtině na mezinárodní konferenci – vše v rozsahu, s parametry a ve formě podle požadavků příslušných časopisů a sborníků konferencí.

Druh výsledku dle RIV: J – článek v odborném periodiku, D – článek ve sborníku

Předpokládané bodové ohodnocení výsledku: 11 až 18

Využití a aplikace výsledku: informace pro odbornou veřejnost

Srovnání se stavem v zahraničí: Obdobný výsledek není v zahraničí k dispozici, protože indikátory a nástroje se tvoří s ohledem na specifické podmínky ČR.

Výsledek: Využití výsledků v koncepčních dokumentech MŽP – např. návrh aktualizace POH

Autor výsledku: SITA CZ a.s., ECO-Management, s.r.o.

Rozsah, parametry a forma výsledku: Koncepční dokument v rozsahu, s parametry a ve formě, odpovídající rozsahu, parametrům a formě jiných Koncepčních dokumentů.

Druh výsledku dle RIV: S – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

Předpokládané bodové ohodnocení výsledku: 25

Využití a aplikace výsledku: v praxi OH v obdobných projektech v ČR

Srovnání se stavem v zahraničí: Obdobný výsledek není v zahraničí k dispozici, protože je nutno zohlednit specifické podmínky ČR.

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Plánované výsledky →  Výsledky etapy 3 - Metodika výpočtu indikátorů