Výsledky etapy 2 - Webový IS pro poradenství

Rozsah, parametry a forma výsledku: Poradenský webový informační systém, odpovídající příslušným standardům a provozovaný na webovém prostoru spoluřešitele. Zdrojové kódy budou předány na CD nebo jiném datovém nosiči.

Výsledek: Webový informační systém pro poradenství v dané oblasti

Autor výsledku: SITA CZ a.s., ECO-Management, s.r.o.

Rozsah, parametry a forma výsledku: Poradenský webový informační systém, odpovídající příslušným standardům a provozovaný na webovém prostoru spoluřešitele. Zdrojové kódy budou předány na CD nebo jiném datovém nosiči.

Druh výsledku dle RIV: S – autorizovaný software

Předpokládané bodové ohodnocení výsledku: 25

Využití a aplikace výsledku: informace pro laickou i odbornou veřejnost

Srovnání se stavem v zahraničí: Obdobný výsledek není v zahraničí k dispozici, protože nemusí splňovat naše národní standardy (zejména naši národní metodiku tvorby přístupného webu) a nezabývá se problematikou specifickou pro ČR.

Výsledek: Odborné články v časopisech, impaktovém časopise a ve sbornících z národních a mezinárodních konferencí – analýza stavu odpadového hospodářství a materiálových toků

Autor výsledku: SITA CZ a.s., ECO-Management, s.r.o.

Rozsah, parametry a forma výsledku: Dva články do národního odborného časopisu, dva články do slovenského odborného časopisu, jeden článek do impaktového zahraničního časopisu v angličtině, dva příspěvky na národní konferenci a dva příspěvky v angličtině na mezinárodní konferenci – vše v rozsahu, s parametry a ve formě podle požadavků příslušných časopisů a sborníků konferencí.

Druh výsledku dle RIV: J – článek v odborném periodiku, D – článek ve sborníku

Předpokládané bodové ohodnocení výsledku: 17 až 34

Využití a aplikace výsledku: informace pro odbornou veřejnost

Srovnání se stavem v zahraničí: Obdobný výsledek není v zahraničí k dispozici, protože analýza se tvoří za ČR.

Výsledek: Odborná publikace (kniha), shrnující významné výsledky řešení dosavadních etap výzkumu

Autor výsledku: SITA CZ a.s., ECO-Management, s.r.o.

Rozsah, parametry a forma výsledku: Shrnutí významných výsledků řešení příslušných dvou etap projektu v rozsahu a s parametry, odpovídajícími rozsahu a parametrům závěrečných zpráv z těchto etap. Forma výsledku bude tištěná kniha a CD-ROM.

Druh výsledku dle RIV: B – odborná kniha

Předpokládané bodové ohodnocení výsledku: 5

Využití a aplikace výsledku: informace pro odbornou veřejnost

Srovnání se stavem v zahraničí: Obdobný výsledek není v zahraničí k dispozici, protože rešerše i analýza, které budou obsahem knihy, se tvoří za ČR.

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Plánované výsledky →  Výsledky etapy 2 - Webový IS pro poradenství