Výsledky etapy 1 - Webový IS k projektu

Rozsah, parametry a forma výsledku: Webový informační systém usnadňující týmovou práci při řešení projektu a prezentaci projektu, odpovídající příslušným standardům a provozovaný na webovém prostoru spoluřešitele. Zdrojové kódy budou předány na CD nebo jiném datovém nosiči.

Výsledek: Webový informační systém k projektu

Autor výsledku: SITA CZ a.s., ECO-Management, s.r.o.

Rozsah, parametry a forma výsledku: Webový informační systém usnadňující týmovou práci při řešení projektu a prezentaci projektu, odpovídající příslušným standardům a provozovaný na webovém prostoru spoluřešitele. Zdrojové kódy budou předány na CD nebo jiném datovém nosiči.

Druh výsledku dle RIV: S – autorizovaný software

Předpokládané bodové ohodnocení výsledku: 25

Využití a aplikace výsledku: při řešení libovolného projektu VaV

Srovnání se stavem v zahraničí: Obdobný výsledek není v zahraničí k dispozici, protože nemusí splňovat naše národní standardy (zejména naši národní metodiku tvorby přístupného webu).

Výsledek: Odborné články v časopisech a ve sbornících z národních konferencí – rešerše stavu problematiky a zahraničních zkušeností

Autor výsledku: SITA CZ a.s., ECO-Management, s.r.o.

Rozsah, parametry a forma výsledku: Jeden článek do národního odborného časopisu, jeden článek do slovenského odborného časopisu a jeden příspěvek na národní konferenci – vše v rozsahu, s parametry a ve formě podle požadavků příslušných časopisů a sborníku konference.

Druh výsledku dle RIV: J – článek v odborném periodiku, D – článek ve sborníku

Předpokládané bodové ohodnocení výsledku: 3 až 10

Využití a aplikace výsledku: informace pro odbornou veřejnost

Srovnání se stavem v zahraničí: Obdobný výsledek není v zahraničí k dispozici, protože rešerše se tvoří s ohledem na specifické podmínky ČR.

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Plánované výsledky →  Výsledky etapy 1 - Webový IS k projektu