Metodika

Metodika pro návrh integrovaných systémů nakládání s odpady.Metodika pro náveh integrovaných systémů nakládání s odpady shrnuje důležité pojmy v oblasti regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady (ISNO), kde se omezuje na hlavní toky odpadů v obcích: komunální odpad; živnostenský odpad; biologicky rozložitelný odpad; elektroodpad; autovraky a odpadní obaly. Dále zavádí prvky a cílové skupiny v ISNO, kterých se problematika dotýká.

Metodika po částech navrhuje a uvádí možnost srovnání vybraných systémů nakládání s odpady v ISNO (resp. jejich variant s různými prvky). Předběžné srovnání je provedeno podle dvou nejdůležitějších kritérií, environmentálního a ekonomického, a poté z různých pohledů (hledisek cílových skupin). V metodice jsou uvedeny rovněž příklady objasňující její použití.

Přiložené soubory

metodika-verze9.pdf (pdf - 11,8 MB)

Výzkum integrovaného systému nakládání s odpady a nových podpůrných nástrojů pro jeho zavedení v podmínkách České republiky...

Navigace ... →  Metodika